Міжнародна богословська наукова конференція «Церква Христова: місія, діалог традицій та виклики сьогодення»

3 червня 2021 року у Волинській православній богословській академії відбулась міжнародна богословська наукова конференція «Церква Христова: місія, діалог традицій та виклики сьогодення».
Участь у конференції взяли представники різних навчальних закладів та наукових інституцій України та закордону.
Пленарне засідання відкрив координатор конференції проректор з наукової роботи ВПБА прот. Владислав Фульмес, який оголосив регламент роботи.
Ректор ВПБА прот. Володимир Вакін привітав усіх учасників з початком роботи конференції. Духовний батько навчального закладу митрополит Михаїл виступив з вітальним словом. Архіпастир виразив слова радості з приводу проведення міжнародної конференцій, в якій беруть участь не тільки представники духовних навчальних закладів, але й багато інших наукових та навчальних інституцій України та закордону.
Модерував роботу конференції викладач кафедри Священного Писання і Богослів’я ВПБА прот. Віктор Пушко.
На пленарному засіданні з доповідями виступили: прот. Георгій Коваленко, ректор Відкритого Православного Університету Святої-Софії Премудрості з темою «Цифрове богослів’я», Павло Юрійович Павленко, доктор філософських наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г. С. Сковориди НАН України, який розповів про «Християнське середовище України в системі парадигм глобалізованого світу XXI століття», Petros Vassiladis, заслужений професор Університету Арістотеля (Салоніки, Греція) на тему «The CEMES COVID-19 pandemic project. A hope for renewal in the Orthodox Church».
Обговорення тем конференції продовжилось на секційних засіданнях. У першій групі, яке координував завідувач кафедри Священного Писання і Богослів’я ВПБА прот. Миколай Цап’юк з доповідями виступили: прот. Василь Вепрук, доктор богослів’я, доцент кафедри Священного Писання і Богослів’я ВПБА «Необхідність стяжання Духа Святого»; прот. Андрій Дуденко, доктор філософії з богослів’я, викладач кафедри Церковно-практичних дисциплін КПБА «Способи подання Святого Причастя у Православних церквах під час пандемії»; Людмила Олександрівна Филипович, доктор філософських наук, професор, завідувач відділу філософії та історії релігій Інституту філософії імені Г. С. Сковориди НАН України «Релігійна більшість і релігійна меншість в українському контексті: характер і принципи міжконфесійних відносин»; Eirini Artemi, професор богослів'я у Грецькому відкритому університеті (Патри, Греція) «Euthanasia (“The Good Death?”): a presentation of the arguuments of the Christian teaching against secuHar bibliography»; Світлана Альфредівна Лозниця, кандидат філософських наук, науковий співробітник відділу філософії культури, етики і естетики Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України «Воля до панування та виклик моральності: причини і способи подолання»; Андрій Васильович Мартинюк, викладач Рівненської духовної семінарії «Архімандрит Кипріан (Керн) – неопатристичний дослідник антропологічної спадщини святителя Григорія Палами»; Павло Васильович Кретов кандидат філософських наук та Олена Іванівна Кретова, кандидат педагогічних наук, представники Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького «Містичний аспект спілкування в Церкві: символічно-діалогічний контекст»; Ганна Михайлівна Кулагіна-Стадніченко, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України «Християнська емпатія у контексті викликів сучасності».
У другому пленарному засіданні, яке координував прот. Віктор Пушко, виступили: Ірина Миколаївна Преловська, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; доктор церковно-історичних наук, професор КПБА «Церковно-історичне значення та наслідки Першого Всеукраїнського Православного Церковного Собору Української Автокефальної Православної Церкви 14-30 жовтня 1921 р. До 100-річчя скликання Собору 1921-2021»; свящ. Сергій Кирилюк, кандидат медичних наук, доцент кафедри психіатрії і психотерапії ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького «Медичне капеланства, психосоматична та фармцептична опіка: концепція розвитку (концепція розвитку медичного капеланства священика Сергія Кирилюка)»; Павло Вікторович Сацький, кандидат історичних наук, доцент кафедри політичних технологій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» «Антицерковна кампанія радянської влади у 1920-ті рр. як засіб усунення традицій самоврядування»; Георгій Данилович Филипович, кандидат філософських наук, член Української асоціації релігієзнавців «Сучасні міграційні виклики для Українських Церков»; Микола Миколайович Кухарук, студент ВПБА «Медицина та біоетика: християнський погляд»; Руслан Іванович Левочко, студент ВПБА «Православне розуміння біоетичних питань зародження людського життя».
Конференція проходила в онлайн режимі на платформі «Zoom». Після завершення праці в секціях відбулося підбиття підсумків та закриття конференції.
Матеріали обговорення бутить опубліковані в колективній монографії серії Українські богословські студії видавництва «Дух і Літера».

Вітальне слово до учасників міжнародної конференції митрополита Михаїла (Зінкевича)

ТЕКСТ: ОКСАНА ШТАНСЬКА

Надіслав: VPBAcademy , дата: чт, 06/03/2021 - 20:25