VB включено у міжнародні бази даних Index Copernicus та Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Щорічний богословсько-історичний науковий журнал Волинської Православної Богословської Академії «Волинський Благовісник» (VB) зареєстровано в міжнародних наукометричних базах даних:
• Index Copernicus.
• Directory of Open Access Journals (DOAJ).
Index Copernicus (IC) – міжнародна наукометрична база, включає індексування, ранжування та реферування журналів, а також є платформою для наукової співпраці та виконання спільних наукових проектів. База даних має кілька інструментів для оцінки продуктивності, що дозволяють відслідковувати вплив наукових робіт і публікацій окремих учених або наукових установ.
Directory of Open Access Journals (DOAJ) – це міжнародний, авторитетний і популярний каталог відкритого доступу в науковому світі. DOAJ містить понад 10000 назв наукових журналів та метадані статей цих журналів. Каталог прагне охопити усі відкриті наукові журнали, що дотримуються загальних принципів якості наукових видань, і тим самим сприяти їх поширенню, використанню та популяризації руху Відкритого доступу.

Офіційний сайт VB - http://vb.vpba.edu.ua/

Надіслав: VPBAcademy , дата: пн, 08/05/2019 - 15:25